Forum und email
snmpgetnext

snmpgetnext

(PHP 5)

snmpgetnext --  Fetch a SNMP object

Popis

string snmpgetnext ( string host, string community, string object_id [, int timeout [, int retries]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.