Forum und email
snmpset

snmpset

(PHP 3 >= 3.0.12, PHP 4, PHP 5)

snmpset -- Set an SNMP object

Popis

bool snmpset ( string hostname, string community, string object_id, string type, mixed value [, int timeout [, int retries]] )

snmpset() is used to set the value of an SNMP object specified by the object_id.

Seznam parametrů

hostname

The SNMP agent.

community

The read community.

object_id

The SNMP object.

type

value

timeout

retries

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

snmpget()