Forum und email
socket_recvfrom

socket_recvfrom

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

socket_recvfrom -- Receives data from a socket, connected or not

Description

int socket_recvfrom ( resource socket, string &buf, int len, int flags, string &name [, int &port] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

socket_recvfrom() has been binary safe since PHP 4.3.0