Forum und email
sqlite_column

sqlite_column

(PHP 5)

sqlite_column

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteResult->column

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteUnbuffered->column -- Fetches a column from the current row of a result set

Popis

mixed sqlite_column ( resource result, mixed index_or_name [, bool decode_binary] )

class SQLiteResult {

mixed column ( mixed index_or_name [, bool decode_binary] )

}class SQLiteUnbuffered {

mixed column ( mixed index_or_name [, bool decode_binary] )

}

Fetches the value of a column named index_or_name (if it is a string), or of the ordinal column numbered index_or_name (if it is an integer) from the current row of the query result handle result.

Seznam parametrů

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

index_or_name

The column index or name to fetch.

decode_binary

Když je parametr decode_binary nastaven na TRUE (výchozí hodnota), PHP bude dekódovat binární kódování; týká se to dat, která byla zakódována pomocí sqlite_escape_string(). Toto byste normálně měli ponechat ve výchozím nastavení, s výjimkou případu, kdy potřebujete zajistit interoperabilitu s databázemi, které byly vytvořeny pomocí jiných aplikací využívajících sqlite.

Poznámky

Poznámka: Use this function when you are iterating a large result set with many columns, or with columns that contain large amounts of data.