Forum und email
stats_absolute_deviation

stats_absolute_deviation

(PECL)

stats_absolute_deviation -- Returns the absolute deviation of an array of values

Popis

float stats_absolute_deviation ( array a )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

a

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity