Forum und email
stats_cdf_exponential

stats_cdf_exponential

(PECL)

stats_cdf_exponential -- Not documented

Popis

float stats_cdf_exponential ( float par1, float par2, int which )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

par1

Its description

par2

Its description

which

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity