Forum und email
stats_dens_negative_binomial

stats_dens_negative_binomial

(no version information, might be only in CVS)

stats_dens_negative_binomial -- Not documented

Popis

float stats_dens_negative_binomial ( float x, float n, float pi )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

x

Its description

n

Its description

pi

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity