Forum und email
stream_bucket_make_writeable

stream_bucket_make_writeable

(PHP 5)

stream_bucket_make_writeable --  Return a bucket object from the brigade for operating on

Popis

object stream_bucket_make_writeable ( resource brigade )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.