Forum und email
swf_actionprevframe

swf_actionprevframe

(PHP 4, PECL)

swf_actionprevframe -- Go backwards one frame

Popis

void swf_actionprevframe ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.