Forum und email
swf_defineline

swf_defineline

(PHP 4, PECL)

swf_defineline -- Define a line

Popis

void swf_defineline ( int objid, float x1, float y1, float x2, float y2, float width )

Defines a line.

Seznam parametrů

objid

The object id.

x1

x-coordinate of start point.

y1

y-coordinate of start point.

x2

x-coordinate of end point.

y2

y-coordinate of end point.

width

The line width.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.