Forum und email
swf_fontsize

swf_fontsize

(PHP 4, PECL)

swf_fontsize -- Change the font size

Popis

void swf_fontsize ( float size )

Changes the font size to the value given by the size parameter.

Seznam parametrů

size

The font size, as an integer.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.