Forum und email
swf_labelframe

swf_labelframe

(PHP 4, PECL)

swf_labelframe -- Label the current frame

Popis

void swf_labelframe ( string name )

Labels the current frame with the given name.

Seznam parametrů

name

The frame label.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.