Forum und email
swf_popmatrix

swf_popmatrix

(PHP 4, PECL)

swf_popmatrix -- Restore a previous transformation matrix

Popis

void swf_popmatrix ( void )

Pushes the current transformation matrix back onto the stack.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.