Forum und email
swf_removeobject

swf_removeobject

(PHP 4, PECL)

swf_removeobject -- Remove an object

Popis

void swf_removeobject ( int depth )

Removes the object at the depth specified by depth.

Seznam parametrů

depth

The depth, as an integer.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.