Forum und email
swf_setfont

swf_setfont

(PHP 4, PECL)

swf_setfont -- Change the current font

Popis

void swf_setfont ( int fontid )

The swf_setfont() sets the current font to the value given by the fontid parameter.

Seznam parametrů

fontid

The font identifier.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.