Forum und email
swf_shapefilloff

swf_shapefilloff

(PHP 4, PECL)

swf_shapefilloff -- Turns off filling

Popis

void swf_shapefilloff ( void )

Turns off filling for the current shape.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.