Forum und email
swf_startshape

swf_startshape

(PHP 4, PECL)

swf_startshape -- Start a complex shape

Popis

void swf_startshape ( int objid )

Starts a complex shape.

Seznam parametrů

objid

The object id.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.