Forum und email
swf_translate

swf_translate

(PHP 4, PECL)

swf_translate -- Translate the current transformations

Popis

void swf_translate ( float x, float y, float z )

Translates the current transformation by the given values.

Seznam parametrů

x

x value.

y

y value.

z

z value.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.