isAsp"HREF="function.tidynode-isasp.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be on..."/>
Forum und email
tidyNode->hasSiblings

tidyNode->hasSiblings

(no version information, might be only in CVS)

tidyNode->hasSiblings --  Returns true if this node has siblings

Description

bool tidyNode->hasSiblings ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Poznámka: This function was named tidy_node->has_siblings() in PHP 4/Tidy 1.