Forum und email
timezone_identifiers_list

timezone_identifiers_list

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

timezone_identifiers_list -- Returns numerically index array with all timezone identifiers

Popis

array timezone_identifiers_list ( void )

array DateTimeZone::listIdentifiers ( void )

Návratové hodnoty

Returns array on success or FALSE on failure.

Příklady

Příklad 1. A timezone_identifiers_list() example

<?php
$timezone_identifiers
= DateTimeZone::listIdentifiers();
for (
$i=0; $i < 5; $i++) {
    echo
"$timezone_identifiers[$i]\n";
}
?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmera