Forum und email
udm_open_stored

udm_open_stored

(PHP 4 >= 4.2.0)

udm_open_stored --  Open connection to stored

Description

int udm_open_stored ( resource agent, string storedaddr )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.