Manuál PHP Předcházející Další (PHP 5) use_soap_error_handler -- Set whether to use the SOAP error ..."/>
Forum und email
use_soap_error_handler

use_soap_error_handler

(PHP 5)

use_soap_error_handler -- Set whether to use the SOAP error handler and return the former value

Popis

bool use_soap_error_handler ( [bool handler] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.