Forum und email
xattr_remove

xattr_remove

(PECL)

xattr_remove --  Remove an extended attribute

Popis

bool xattr_remove ( string filename, string name [, int flags] )

This function removes an extended attribute of a file.

Rozšířené atributy mají dva různé prostory jmen: uživatelský (user) a superuživatelský (root). Uživatelský je dostupný všem uživatelům, kdežto superuživatelský pouze uživatelům s oprávněním root. xattr pracuje implicitně v uživatelském prostoru, ale lze to změnit parametrem flags.

Seznam parametrů

filename

The file from which we remove the attribute.

name

The name of the attribute to remove.

flags

Tabulka 1. Supported xattr flags

XATTR_DONTFOLLOWDo not follow the symbolic link but operate on symbolic link itself.
XATTR_ROOTSet attribute in root (trusted) namespace. Requires root privileges.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. Removes all extended attributes of a file

<?php
$file
= 'some_file';
$attributes = xattr_list($file);

foreach (
$attributes as $attr_name) {
    
xattr_remove($file, $attr_name);
}
?>