Forum und email
xml_set_start_namespace_decl_handler

xml_set_start_namespace_decl_handler

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

xml_set_start_namespace_decl_handler --  Set up start namespace declaration handler

Description

bool xml_set_start_namespace_decl_handler ( resource parser, callback handler )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Poznámka: Místo názvu funkce může být použito pole obsahující odkaz na objekt a název metody.