Forum und email
XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

(no version information, might be only in CVS)

XMLReader::setRelaxNGSchemaSource -- Set the data containing a RelaxNG Schema

Popis

class XMLReader {

bool setRelaxNGSchemaSource ( string source )

}

Set the data containing a RelaxNG Schema to use for validation.

Seznam parametrů

source

String containing the RelaxNG Schema.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.