Forum und email
xpath_register_ns

xpath_register_ns

(PHP 4 >= 4.2.0, PECL)

xpath_register_ns --  Register the given namespace in the passed XPath context

Popis

bool xpath_register_ns ( XPathContext xpath_context, string prefix, string uri )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.