Forum und email
xptr_new_context

xptr_new_context

(PHP 4 >= 4.0.4, PECL)

xptr_new_context --  Create new XPath Context

Popis

XPathContext xptr_new_context ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.