Forum und email
xslt_set_scheme_handlers

xslt_set_scheme_handlers

(PHP 4 >= 4.0.6, PECL)

xslt_set_scheme_handlers --  Set the scheme handlers for the XSLT processor

Description

void xslt_set_scheme_handlers ( resource processor, array handlers )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.