Forum und email
Apache 2.0.x on Microsoft Windows

Apache 2.0.x on Microsoft Windows

This section contains notes and hints specific to Apache 2.0.x installs of PHP on Microsoft Windows systems. We also have instructions and notes for Apache 1.3.x users on a separate page.

Poznámka: You should read the manual installation steps first!

Apache 2.2.x Support: Users of Apache 2.2.x may use the documentation below except the appropriate DLL file is named php5apache2_2.dll and it only exists as of PHP 5.2.0. See also https://snaps.php.net/

Varování

Nedoporučujeme používat vláknovou verzi MPM s Apache 2 v produkčním prostředí. Místo toho použijte MPM s preforkem procesů, anebo použijte Apache 1. Víc informací o tom, proč, si můžete přečíst v související FAQ části nazvané Apache2 s vláknovým MPM

You are highly encouraged to take a look at the Apache Documentation to get a basic understanding of the Apache 2.0.x Server. Also consider to read the Windows specific notes for Apache 2.0.x before reading on here.

PHP and Apache 2.0.x compatibility notes: The following versions of PHP are known to work with the most recent version of Apache 2.0.x:

These versions of PHP are compatible to Apache 2.0.40 and later.

Apache 2.0 SAPI-support started with PHP 4.2.0. PHP 4.2.3 works with Apache 2.0.39, don't use any other version of Apache with PHP 4.2.3. However, the recommended setup is to use PHP 4.3.0 or later with the most recent version of Apache2.

All mentioned versions of PHP will work still with Apache 1.3.x.

Varování

Apache 2.0.x is designed to run on Windows NT 4.0, Windows 2000 or Windows XP. At this time, support for Windows 9x is incomplete. Apache 2.0.x is not expected to work on those platforms at this time.

Download the most recent version of Apache 2.0.x and a fitting PHP version. Follow the Manual Installation Steps and come back to go on with the integration of PHP and Apache.

There are two ways to set up PHP to work with Apache 2.0.x on Windows. One is to use the CGI binary the other is to use the Apache module DLL. In either case you need to edit your httpd.conf to configure Apache to work with PHP and then restart the server.

Poznámka: Nezapomeňte, že když přidáváte cesty do konfiguračních souborů Apache na Windows, všechna zpětná lomítka, jako c:\directory\file.ext, se musí převést na dopředná, jako c:/directory/file.ext. Pro adresáře může být potřeba také ukončovací lomítko.

Installing as a CGI binary

You need to insert these three lines to your Apache httpd.conf configuration file to set up the CGI binary:

Příklad 6-5. PHP and Apache 2.0 as CGI

ScriptAlias /php/ "c:/php/"
AddType application/x-httpd-php .php

# For PHP 4
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

# For PHP 5
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"

Varování

Při používání konfigurace s CGI je váš server otevřen mnoha možným útokům. Přečtěte si prosím naši sekci bezpečnosti CGI, abyste se naučili bránit se proti takovým útokům.

Installing as an Apache module

You need to insert these two lines to your Apache httpd.conf configuration file to set up the PHP module for Apache 2.0:

Příklad 6-6. PHP and Apache 2.0 as Module

# For PHP 4 do something like this:
LoadModule php4_module "c:/php/php4apache2.dll"
# Don't forget to copy the php4apache2.dll file from the sapi directory!
AddType application/x-httpd-php .php

# For PHP 5 do something like this:
LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php

# configure the path to php.ini
PHPIniDir "C:/php"

Poznámka: Remember to substitute your actual path to PHP for the c:/php/ in the above examples. Take care to use either php4apache2.dll or php5apache2.dll in your LoadModule directive and not php4apache.dll or php5apache.dll as the latter ones are designed to run with Apache 1.3.x.

Poznámka: If you want to use content negotiation, read related FAQ.

Varování

Don't mix up your installation with DLL files from different PHP versions. You have the only choice to use the DLL's and extensions that ship with your downloaded PHP version.