Forum und email
Co reference nejsou

Co reference nejsou

Jak již bylo řečeno, reference nejsou ukazatele. To znamená, že tento příkaz nebude dělat to, co očekáváte:

function foo (&$var)
{
    $var =& $GLOBALS["baz"];
}
foo($bar);

Nastane to, že $var ve funkci foo bude přiřazena $bar ve volajícím kontextu, avšak poté bude přiřazena $GLOBALS["baz"]. Není způsob, jak přiřadit $bar ve volajícím kontextu něčemu jinému za použití mechanismu referencí, protože $bar není ve funkci foo dostupná (je reprezentována $var, ale $var má pouze obsah a nikoli spojení názvu s hodnotou v tabulce symbolů).