Forum und email
Hlášení chyb

Hlášení chyb

Změny konfigurace

Hlášení chyb v PHP 3 bylo založeno na úrovních, představovaných jednoduchou číselnou hodnotou. Hodnoty se sčítaly pro různé úrovně chyb. Obvyklé hodnoty byly 15 pro hlášení všech chyb a varování, 7 pro hlášení všeho kromě informativních zpráv, ohlašujících špatný styl a podobné věci.

PHP 4 má větší množinu úrovní chyb a varování a přichází s konfiguračním parserem, který nyní umožňuje k nastavení potřebného chování používat symbolické konstanty.

Úroveň hlášení chyb by měla být nyní nastavována explicitním odebíráním těch úrovní, u kterých které nechceme, aby byly hlášeny (pomocí logické operace XOR se symbolickou konstantou). E_ALL. Zní to komplikovaně? No, tak řekněme, že chcete hlásit všechny chyby s výjimkou jednoduchých "stylových" varování, která jsou zařazena do kategorie popsané symbolickou konstantou E_NOTICE. Potom do souboru php.ini vložíte: error_reporting = E_ALL & ~ ( E_NOTICE ). Pokud chcete potlačit také všechna varování, přidáte odpovídající konstantu do závorek s použitím binárního operátoru '|': error_reporting= E_ALL & ~ ( E_NOTICE | E_WARNING ).

Varování

Při upgradu kódu nebo serverů z PHP 3 na PHP 4 byste měli zkontrolovat tato nastavení a volání error_reporting(), jinak byste mohli mít deaktivováno hlášení nových typů chyb, obzvláště E_COMPILE_ERROR. To může vést k prázdným dokumentům bez jakékoli zpětné informace o tom, co se stalo nebo kde hledat problém.

Varování

Používání starých hodnot 7 a 15 pro nastavení hlášení chyb je velmi špatný nápad, protože to potlačuje některé nově přidané třídy chyb včetně syntaktických. To může vést k velmi záhadnému chování, kdy skripty nepracují, aniž by vydaly jakoukoli zprávu o chybě.

Toto v minulosti vedlo k množství nereprodukovatelných bug reportů (hlášení o chybách v PHP), když lidé hlásili problémy s enginem, které nebyli schopni vystopovat. Pravou příčinou byla obvykle chybějící uzavírací závorka '}' v souboru připojeném pomocí "require", a parser je nemohl ohlásit kvůli špatně nakonfigurovanému hlášení chyb.

Takže kontrola nastavení hlášení chyb by měla být první věcí, pokud vaše skripty tiše havarují. Zend engine může být nyní považován za dost vyspělý na to, aby způsoboval takové podivné chování.

Přídavné varovné zprávy

Mnoho existujících kódů v PHP 3 používá jazykové konstrukty, které by měly být považovány za velmi špatný styl psaní, neboť přestože nyní dělají zamýšlené věci, snadno mohou být narušeny změnami jinde. PHP 4 bude vydávat spousty informativních zpráv v takových situacích, kdy se v PHP 3 nic nedělo. Snadnou nápravou je vypnutí zpráv E_NOTICE, ale obvykle je lepší raději opravit kód.

Nejčastějším případem, který bude produkovat takové zprávy, je použití řetězců bez uvozovek jako prvků pole. Jak PHP 3, tak PHP 4 je budou interpretovat jako řetězce, pokud pod tímto jménem není známo žádné klíčové slovo ani konstanta. Pokud by však nějaká taková konstanta (někde jinde v kódu) definována byla, skript může havarovat. Může to přerůst i v bezpečnostní riziko, pokud nějaký útočník předefinuje řetězcové konstanty způsobem, který mu dá přístupová práva, jež by mít neměl. Takže PHP 4 vás bude nyní varovat, pokud použijete řetězecovou konstantu neuzavřenou do uvozovek, jako například $_SERVER[REQUEST_METHOD]. Změníte-li to na $_SERVER['REQUEST_METHOD'], parser se uklidní a výrazně se zlepší styl a bezpečnost vašeho kódu.

Další věcí v PHP 4 je hlášení použití neinicializovaných proměnných a prvků polí.