Forum und email
Substituce za proměnné v řetězcích

Substituce za proměnné v řetězcích

PHP 4 přidává nový mechanismus k substituci za proměnné v řetězcích. Nyní můžete konečně uvnitř řetězců přistupovat k položkám v objektech a k prvkům vícerozměrných polí.

To se udělá pomocí uzavření proměnných do složených závorek se znakem dolaru ihned za otvírací závorkou: {$...}

K vložení hodnoty položky objektu do řetězce jednoduše napíšete "text {$obj->member} text", zatímco v PHP 3 jste museli napsat něco jako "text ".$obj->member." text".

Toto by mělo vést k čitelnějšímu kódu, ale může to způsobovat problémy s existujícími skripty pro PHP 3. Můžete ale provést test na kombinaci znaků {$ ve vašem kódu a jejich nahrazení \{$ pomocí vašeho oblíbeného nástroje pro hledání a náhradu.