Forum und email
Unixová oblast: Unix a UDG

Unixová oblast: Unix a UDG

unix:// od PHP 3, udg:// od PHP 5

  • unix:///tmp/mysock

  • udg:///tmp/mysock

unix:// poskytuje přístup k socketovému streamovému spojení v unixové oblasti (doméně). udg:// poskytuje alternativní transport na socket v unixovové oblasti za použití uživatelského datagramového protokolu.

Unixové sockety, narozdíl od socketů internetových, neočekávají číslo portu. U funkce fsockopen() by měl být parametr portno nastaven na nulu (0).