Forum und email

array_merge

(PHP 4, PHP 5)

array_merge — Fletter et eller flere arrays

Beskrivelse

array array_merge ( array $array1 [, array $array2 [, array $... ]] )

array_merge() fletter elementerne fra et eller flere arrays sammen så værdierne bliver tilføjet til sidst i den forgående array. Den returnerer det færdige array.

Hvis de arrays som bliver givet som input har de samme nøgler, vil den seneste værdi for den nøgle overskrive de foregående. Hvis de givende arrays indeholder nøgler bestående af tal, vil den sidste værdi ikke overskrive de foregående, men blive tilføjet.

Hvis der kun er angivet at array og det array er indekseret med tal, vil nøglerne omindekseret med tal i stigende rækkefølge.

Example#1 array_merge() eksempel

<?php
$array1 
= array("color" => "red"24);
$array2 = array("a""b""color" => "green""shape" => "trapezoid"4);
$result array_merge($array1$array2);
print_r($result);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
  [color] => green
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => a
  [3] => b
  [shape] => trapezoid
  [4] => 4
)

Example#2 Simpel array_merge() eksempel

<?php
$array1 
= array();
$array2 = array(=> "data");
$result array_merge($array1$array2);
?>

Glem ikke at nøgler bestående af tal vil starte forfra!.

Array
(
  [0] => data
)

Hvis du ønsker at beholde de tilføjede arrays intakte og kun ønsker at tilføje dem efter hinanden kan + operatoren bruges:

<?php
$array1 
= array();
$array2 = array(=> "data");
$result $array1 $array2;
?>

Nøglen med en tal værdi vil beholde sit nummer sammen med værdien..

Array
(
  [1] => data
)

Warning

Funktionen array_merge() blev ændret i PHP 5. I modsætning til PHP 4, godtager array_merge() nu kun paramentre af typen array. Du kan dog tvinge sammenlægningen af forskellige typer, ved at benytte dig af typecasting. Se mere på eksemplet herunder.

Example#3 array_merge() PHP 5 eksempel

<?php
$beginning 
'foo';
$end = array(=> 'bar');
$result array_merge((array)$beginning, (array)$end);
print_r($result);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
  [0] => foo
  [1] => bar
)

Se også array_merge_recursive(), array_combine() og array operators.