Forum und email

Array-funktioner

Introduktion

Disse funktioner giver dig mulighed for at tilgå og ændre arrays på forskellige måder. Arrays er praktiske til at gemme, og arbejde med grupper af variabler.

Simple og multi-dimensionelle arrays er supportet og kan blive både bruger oprettet og oprettet af en anden funktion. Der er specifikke databasebehandlingsfunktioner til at fremstille arrays udfra et databasekald og andre funktioner som returner arrays.

Se Array-afsnittet for en detailjeret beskrivelse af hvordan arrays bygget ind og brugt i PHP. Se også Array operators for andre måder at ændre arrays på.

Systemkrav

Ingen eksterne libraries er nødvendige for at kompilere denne udvidelse.

Installation

Der er ingen installation nødvendig for at kunne bruge disse funktioner; de er en del af PHP kernen.

Runtime Konfiguration

Denne udvidelse har intet konfigurations-direktiv defineret i php.ini.

Ressourcetyper

Denne udvidelse har ingen ressourcetyper defineret.

Foruddefinerede Konstanter

Konstanterne nedenunder er altid tilgængelige som en del af PHP.

CASE_LOWER (integer)
CASE_LOWER bruges sammen med array_change_key_case() og bruges til at skifte array-keys til små bogstaver. Samme størrelse er standard for array_change_key_case().
CASE_UPPER (integer)
CASE_UPPER bruges sammen med array_change_key_case() og bruges til at skifte array-keys til store bogstaver.

Sorteringsrækkefølgefaner:

SORT_ASC (integer)
SORT_ASC bruges sammen med array_multisort() til at sortere i stigende rækkefølge.
SORT_DESC (integer)
SORT_DESC bruges sammen med array_multisort() til sortering i faldende rækkefølge.

Sorteringstypefaner: bruges af forskellige sorteringsfunktioner

SORT_REGULAR (integer)
SORT_REGULAR bruges til at sammenligne rækker normalt.
SORT_NUMERIC (integer)
SORT_NUMERIC bruges til at sammenligne rækker som numre.
SORT_STRING (integer)
SORT_STRING bruges til at sammenligne rækker som strenge.
SORT_LOCALE_STRING (integer)
SORT_LOCALE_STRING bruges til at sammenligne elementer som strenge, baseret på det aktuelle sprogvalg. Tilføjet i PHP 4.4.0 og PHP 5.0.2.

COUNT_NORMAL (integer)
COUNT_RECURSIVE (integer)
EXTR_OVERWRITE (integer)
EXTR_SKIP (integer)
EXTR_PREFIX_SAME (integer)
EXTR_PREFIX_ALL (integer)
EXTR_PREFIX_INVALID (integer)
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS (integer)
EXTR_IF_EXISTS (integer)
EXTR_REFS (integer)

Table of Contents

 • array_change_key_case — Returner et array hvor alle nøgler bestående af strenge er små eller store bogstaver
 • array_chunk — Deler et array op i mindre stykker
 • array_combine — Laver et nyt array med nøgler fra et array og værdier fra et andet
 • array_count_values — Antallet af alle værdier i et array
 • array_diff_assoc — Finder frem til forskellen på arrays med et ekstra tjek på nøgler
 • array_diff_key — Finder forskelligen på arrays ved brug af nøglerne
 • array_diff_uassoc — Finder frem til forskellen på arrays med en ekstra tjek på nøgler og bruger en brugervalgt callback funktion.
 • array_diff_ukey — Finder frem til forskellen på arrays ved brug af en callback funktion til sammenligningen af nøglerne
 • array_diff — Finder forskellene på de angivende arrays
 • array_fill_keys — Fill an array with values, specifying keys
 • array_fill — Fylder værdier i et array
 • array_filter — Filtrerer elementer i et array ved brug af en callback funktion
 • array_flip — Skifter alle nøgler ud med deres tilhørende værdier i et array
 • array_intersect_assoc — Sammensætter et array med ligheder mellem array med ekstra tjek på nøglerne
 • array_intersect_key — Sammensætter ligheder mellem arrays ved sammenligning af nøgler
 • array_intersect_uassoc — Sammensætter et array ved et ekstra tjek på nøgler og bliver gjort med en callback funktion
 • array_intersect_ukey — Sammensætter ligheder mellem arrays ved brug af en callback funktion på nøglerne
 • array_intersect — Sammensætter lighederne mellem arrays
 • array_key_exists — Tjekker om en given nøgle findes i arrayet
 • array_keys — Returnerer alle nøgler fra arrayet
 • array_map — Udfører en callback funktion på alle elementer i de givende arrays
 • array_merge_recursive — Samler to eller flere arrays rekursivt
 • array_merge — Fletter et eller flere arrays
 • array_multisort — Sorterer flere eller flere-dimensionelle arrays
 • array_pad — Udvider et array med et værdi til den valgte længde.
 • array_pop — Sletter det sidste element i arrayet
 • array_product — Beregner fællesmængden for værdierne i et array
 • array_push — Tilføjer et eller flere elementer til slutningen af arrayet
 • array_rand — Vælger et eller flere tilfældige elementer i et array
 • array_reduce — Omregner et array til en værdi ved brug af en callback funktion
 • array_reverse — Returnere et array med alle elementer i omvendt rækkefølge
 • array_search — Søger arrayet igennem for en given værdi og returnerer den tilhørende nøgle.
 • array_shift — Fjerner et element i starten af et array
 • array_slice — Pakker en del ud af et array
 • array_splice — Fjerner en del af at array og udskifter det med noget andet
 • array_sum — Beregner summenaf værdierne i et array
 • array_udiff_assoc — Sammensætter forskellen på arrays med et tjek på nøglen, ved hjælp fra en callback funktion
 • array_udiff_uassoc — Sammensætter forskellen på arrays med et ekstra tjek på nøgler og både værdier og nøgler bliver tjekket ved hjælp af en callback funktion.
 • array_udiff — Sammensætter forskellen mellem arrays ved brug af en callback funktion ved værdierne.
 • array_uintersect_assoc — Sammensætter lighederne af arrays ved brug af en callback funktion med tjek på nøglerne
 • array_uintersect_uassoc — Sammensætter et array med ligheder mellem array, med tjek på nøgler og værdier ved brug af callback functioner
 • array_uintersect — Sammensætter et array med ligheder mellem arrays, med tjek værdierne igennem en callback funktion
 • array_unique — Fjerner alle ens værdier i et array
 • array_unshift — Tilføjer en eller flere elementer til starten af et array
 • array_values — Returnerer alle værdier fra et array
 • array_walk_recursive — Udfører en bruger funktion på alle elementer i et array
 • array_walk — Udfører en bruger funktion på alle elementer i et array
 • array — Laver et array
 • arsort — Sorterer et array i omvendt rækkefølge og lader nøglerne følge med deres værdier
 • asort — Sortere et array og lader nøglerne følge med.
 • compact — Laver et array som indeholder variabler og deres værdier
 • count — Tæller antallet af elementer i et array eller antallet af objektvariabler
 • current — Returnerer det aktuelle element i et array
 • each — Returnerer den aktuelle nøgle og værdi fra et array, og flytte den interne array pointer en plads frem
 • end — Sætte den interne pointer i et array til dets sidste element
 • extract — Sætter variabler efter indholdet af et array
 • in_array — Kontrollerer om en værdi findes i et array
 • key — Tager nøglen fra et associativt array
 • krsort — Sorterer et array efter nøgler i omvendt rækkefølge
 • ksort — Sortere et array efter nøgle
 • list — Tildeler værdier til variabler, som om de var et array
 • natcasesort — Sorterer et array med en bogstavsuafhænging "naturlig rækkefølge" algoritme
 • natsort — Sorterer et array ved brug af en "naturlig sortering" algoritme
 • next — Flytter den interne array pointer på næste værdi i arrayet
 • pos — Alias of current
 • prev — Flytter den interne array pointer en værdi tilbage
 • range — Fremstiller et array som indeholder en række af værdier
 • reset — Sætter den interne pointer af et array til den første element
 • rsort — Sorterer et array i omvendt rækkefølge
 • shuffle — Blander et array
 • sizeof — Alias of count
 • sort — Sorterer et array
 • uasort — Sorterer et array med en bruger-defineret sammenligningsfunktion og nøglerne følger med deres værdier.
 • uksort — Sorterer et array ved nøglerne med brug af en brugerdefineret sammenligningsfunktion
 • usort — Sortere et arrays værdier ved brug af en brugerdefineret sammenligningsfunktion.