Forum und email

array_uintersect

(PHP 5)

array_uintersect — Sammensætter et array med ligheder mellem arrays, med tjek værdierne igennem en callback funktion

Beskrivelse

array array_uintersect ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callback $data_compare_func )

array_uintersect() returnerer et array som indeholder alle værdier fra array1 som findes i alle de andre argumenter. Sammenligningen af værdierne bliver gjort ved hjælp af en callback funktion.

Example#1 array_uintersect() eksempel

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_uintersect($array1$array2"strcasecmp"));
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
    [a] => green
    [b] => brown
    [0] => red
)

Til sammenligning bliver den tilføjede callback funktion brugt. Den skal returnere et tal mindre, samme som, eller større end null, hvis det første argument skal bestemmes til at være enten mindre end, det samme som, eller større end det andet argument.

Se også array_intersect(), array_uintersect_assoc(), array_intersect_uassoc() og array_uintersect_uassoc().