Forum und email

array_uintersect_uassoc

(PHP 5)

array_uintersect_uassoc — Sammensætter et array med ligheder mellem array, med tjek på nøgler og værdier ved brug af callback functioner

Beskrivelse

array array_uintersect_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callback $data_compare_func , callback $key_compare_func )

array_uintersect_uassoc() returnerer et array som indeholder alle værdier fra array1 som også findes i alle de andre argumenter. Bemærk at nøglerne bliver brugt i sammenligningen, modsat i array_uintersect(). Både værdierne og nøglerne bliver kørt igennem callback funktionerne.

Example#1 array_uintersect_uassoc() eksempel

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_uintersect_uassoc($array1$array2"strcasecmp""strcasecmp"));
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
    [a] => green
    [b] => brown
)

Til sammenligning bliver den tilføjede callback funktion brugt. Den skal returnere et tal mindre, samme som, eller større end null, hvis det første argument skal bestemmes til at være enten mindre end, det samme som, eller større end det andet argument.

Se også array_uintersect(), array_intersect_assoc(), array_intersect_uassoc() og array_uintersect_assoc().