Forum und email

array_uintersect_assoc

(PHP 5)

array_uintersect_assoc — Sammensætter lighederne af arrays ved brug af en callback funktion med tjek på nøglerne

Beskrivelse

array array_uintersect_assoc ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callback $data_compare_func )

array_uintersect_assoc() returnerer et array som indeholder alle værdier fra array1 som der er tilstede i alle argumenter. Bemærk at nøglerne bliver brugt i sammenligningen, modsat array_uintersect(). Elementerne bliver sammenlignet med hjælp fra callback functionen.

Example#1 array_uintersect_assoc() eksempel

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_uintersect_assoc($array1$array2"strcasecmp"));
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
    [a] => green
)

Til sammenligning bliver den tilføjede callback funktion brugt. Den skal returnere et tal mindre, samme som, eller større end null, hvis det første argument skal bestemmes til at være enten mindre end, det samme som, eller større end det andet argument.

Se også array_uintersect(), array_intersect_assoc(), array_intersect_uassoc() og array_uintersect_uassoc().