Forum und email

array_combine

(PHP 5)

array_combine — Laver et nyt array med nøgler fra et array og værdier fra et andet

Beskrivelse

array array_combine ( array $keys , array $values )

Returnerer et array ved at bruge værdier fra keys arrayet som nøgler og overfører værdierne fra values arrayet til det nye array.

Returnerer FALSE hvis antallet af elementer i de to arrays ikke er ens eller hvis de er tomme.

Example#1 Et simpelt array_combine() eksempel

<?php
$a 
= array('green''red''yellow');
$b = array('avocado''apple''banana');
$c array_combine($a$b);

print_r($c);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
    [green]  => avocado
    [red]    => apple
    [yellow] => banana
)

Se også array_merge(), array_walk() og array_values().