Forum und email

natsort

(PHP 4, PHP 5)

natsort — Sorterer et array ved brug af en "naturlig sortering" algoritme

Beskrivelse

bool natsort ( array &$array )

Denne funktion indeholder en sorteringsalgoritme som storterer strenge på samme måde som en menneske ville have gjort og beholder nøglerne til deres værdier. Dette er beskrevet som en "naturlig sortering". Et eksempel på forskellen fra en normal computersortering (som bruges i sort()) kan ses herunder:

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

Example#1 natsort() eksempel

<?php
$array1 
$array2 = array("img12.png""img10.png""img2.png""img1.png");

sort($array1);
echo 
"Standard sortering\n";
print_r($array1);

natsort($array2);
echo 
"\nNaturlig sortering\n";
print_r($array2);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Standard sortering
Array
(
  [0] => img1.png
  [1] => img10.png
  [2] => img12.png
  [3] => img2.png
)

Naturlig sortering
Array
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)

Læs mere om metoden her: Martin Pool's » Natural Order String Comparison.

Se også natcasesort(), strnatcmp() og strnatcasecmp().