Forum und email

next

(PHP 4, PHP 5, PECL axis2:0.1.0-0.1.1 xmlreader:1.0-1.0.1)

next — Flytter den interne array pointer på næste værdi i arrayet

Beskrivelse

mixed next ( array &$array )

Returnerer den næste værdi i arrayet, som den interne array pointer peger på. Hvis der ikke er flere elementer vil FALSE blive returneret.

next() har samme funktion som current(), med en ting til forskel. Den flytter den interne array pointer en plads frem i arrayet, før den returnerer elementets værdi. Det betyder at den returnerer den næsten værdi og lader den interne arraypointer stige med en. Hvis dette betyder at den interne arraypointer går ud over sidste værdi i arrayet, vil next() returnerer FALSE.

Warning

Hvis arrayet endeholder tomme elementer eller elementer der har en nølgeværdi på 0, vil denne funktion returnerer FALSE for de elementer. For at løbe et array igennem uden problemer, som indeholder tomme værdier eller værdier som indeholder 0, se funktionen each().

Example#1 Eksempel på brug af next() med flere.

<?php
$transport 
= array('foot''bike''car''plane');
$mode current($transport); // $mode = 'foot';
$mode next($transport);    // $mode = 'bike';
$mode next($transport);    // $mode = 'car';
$mode prev($transport);    // $mode = 'bike';
$mode end($transport);     // $mode = 'plane';
?>

Se også current(), end(), prev() og reset().