Forum und email

krsort

(PHP 4, PHP 5)

krsort — Sorterer et array efter nøgler i omvendt rækkefølge

Beskrivelse

bool krsort ( array &$array [, int $sort_flags ] )

Sorterer et array i omvendt rækkefølge efter nøglerne og beholder værdierne til dens nøgle. Dette er mest nyttigt ved associative arrays.

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

Example#1 krsort() eksempel

<?php
$fruits 
= array("d"=>"lemon""a"=>"orange""b"=>"banana""c"=>"apple");
krsort($fruits);
reset($fruits);
while (list(
$key$val) = each($fruits)) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

d = lemon
c = apple
b = banana
a = orange

Ved at ændre den valgfrie parameter, sort_flags , kan du bestemme hvordan den skal reagere. Læs mere om dette her, sort().

Se også asort(), arsort(), ksort(), sort(), natsort() og rsort().