Forum und email

array

(PHP 4, PHP 5)

array — Laver et array

Beskrivelse

array array ([ mixed $... ] )

Returnerer et array af parameterne. Parameterne kan bliver givet som et indeks med operatoren =>. Læs kapitlet omkring array type for at få mere at vide om hvad et array er.

Note: array() er en language construct og bliver brugt til at lave arrays. Dette er ikke en regulær funktion.

Syntaksen "nøgle => værdi", separeret med kommaer, er måden en nøgle og værdi bliver sat. Nøglen skal enten være af typen string eller tal. Hvis der ikke bliver angivet en nøgle, vil der automatisk bliver genereret en, startende fra 0. Den næste automatisk lavet nøgle vil få tallet, den største nøgle + 1. Bemærk at vis to elementer er defineret med samme nøgle, vil den sidste overskrive den første.

Et komma efter den sidste defineret array element, er selvom det ikke vil give mening, gyldig nok at have.

Det følgende eksempel viser hvordan man fremstiller et to-dimensionel array og hvordan man sætter nøgler til associative arrays og hvordan man spring over-og-forsæt talnøgler i normale arrays.

Example#1 array() eksempel

<?php
$fruits 
= array (
    
"fruits"  => array("a" => "orange""b" => "banana""c" => "apple"),
    
"numbers" => array(123456),
    
"holes"   => array("first"=> "second""third")
);
?>

Example#2 Automatiske nøgler med array()

<?php
$array 
= array(1111,  1=> 1,  => 119=> 13);
print_r($array);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 13
  [4] => 1
  [8] => 1
  [9] => 19
)

Bemærk at nøglen '3' er defineret to gange og har beholdt den sidste værdi 13. Nøglen 4 blev defineret efter nøglen og den næste genereret nøgle (værdi 19) er 9, da den største nøgle før er 8.

Dette eksempel laver et array startende fra 1.

Example#3 array() startende fra 1.

<?php
$firstquarter 
= array(=> 'January''February''March');
print_r($firstquarter);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
  [1] => January
  [2] => February
  [3] => March
)

Som i Perl, kan du få adgang til en værdi i et array når der bruges citationstegn Det er dog først muligt med PHP, hvis du placerer arrayet mellem to tuborgklammer.

Example#4 Adgang til et array mellem citationstegn

<?php

$foo 
= array('bar' => 'baz');
echo 
"Hello {$foo['bar']}!"// Hello baz!

?>

Se også array_pad(), list(), count(), foreach og range().