Forum und email

array_walk_recursive

(PHP 5)

array_walk_recursive — Udfører en bruger funktion på alle elementer i et array

Beskrivelse

bool array_walk_recursive ( array &$input , callback $funcname [, mixed $userdata ] )

Udfører en bruger-definerede funktion funcname til hvert element i input arrayet. Denne funktion vil blive udført igen i næste level af arrayet. Typisk vil funcname tage to parameter. Parameteren array 's værdi er den første og nøglen den anden. Hvis den valgfri parameter userdata er sat, vil den blive smidt ind i callback funktionen funcname som tredje parameter.

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

Note: Hvis funcname skal arbejde med den rigtige værdi i arrayet, skal du specifere den første parameter af funcname som en reference. Så vil ændringerne ske direkte til de elementer.

Example#1 array_walk_recursive() eksempel

<?php
$sweet 
= array('a' => 'apple''b' => 'banana');
$fruits = array('sweet' => $sweet'sour' => 'lemon');

function 
test_print($item$key
{
    echo 
"$key holds $item\n";
}

array_walk_recursive($fruits'test_print');
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

a holds apple
b holds banana
sour holds lemon

Bemærk at nøglen 'sweet' aldrig bliver vist. Alle de nøgler som har et array som værdi, vil ikke blive kort igennem af funktionen.

Se også array_walk() og information omkring callback typen.