Forum und email

call_user_func

(PHP 4, PHP 5)

call_user_func — Kalder en brugerfunktion givet ved den første parameter.

Beskrivelse

mixed call_user_func ( callback $function [, mixed $parameter [, mixed $... ]] )

Kalder en brugerdefineret funktion givet ved function parameteren. Se følgende:

<?php
function barber($type
{
    echo 
"You wanted a $type haircut, no problem";
}
call_user_func('barber'"mushroom");
call_user_func('barber'"shave");
?>

Metoder i klasser kan også blive udført statisk ved brug af denne funktion, ved at tilføje array($objectname, $methodname) til function parameteren.

<?php
class myclass {
    function 
say_hello() 
    {
        echo 
"Hello!\n";
    }
}

$classname "myclass";

call_user_func(array($classname'say_hello'));
?>

Note: Bemærk at parameterne til call_user_func() ikke bliver udført som en reference.

<?php
function increment(&$var)
{
    
$var++;
}

$a 0;
call_user_func('increment'$a);
echo 
$a// 0

call_user_func_array('increment', array(&$a)); // Du kan bruge denne i stedet
echo $a// 1
?>

Se også: is_callable(), call_user_func_array() og information omkring callback typen