Forum und email

create_function

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

create_function — Fremstiller en unavngivet (lambda-style) funktion

Beskrivelse

string create_function ( string $args , string $code )

Fremstiller en funktion uden navn ud fra parameterne der er andet og returnerer et unikt navn for funktionen. Normalt vil args blive udført som en streng omsluttet med enkelt anførelsestegn, hvilket også er anbefalet til code . Grunden til at bruge enkelt anførelsestegn rundt om strengen, er for at sikre at variablenavne ikke bliver udført. Hvis du bruger dobbelte anførelsestegn skal variablenavne beskyttes. F.eks. med \$envariable.

Du kan bruge denne funktion til (for eksempel) at have en funktion, hvor indholdet bliver bestemt ved udførelsen af scriptet:

Example#1 Fremstilling af en anonym funktion med create_function()

<?php
$newfunc 
create_function('$a,$b''return "ln($a) + ln($b) = " . log($a * $b);');
echo 
"Ny anonym funktion: $newfunc\n";
echo 
$newfunc(2M_E) . "\n";
// resultat
// Ny anonym funktion: lambda_1
// ln(2) + ln(2.718281828459) = 1.6931471805599
?>

Eller hvis man skal have en funktion der kan udføre en række handlinger til en liste af parameter:

Example#2 Fremstilling af en generel udførende funktion med create_function()

<?php
function process($var1$var2$farr
{
    for (
$f=0$f count($farr); $f++) {
        echo 
$farr[$f]($var1$var2) . "\n";
    }
}

// create a bunch of math functions
$f1 'if ($a >=0) {return "b*a^2 = ".$b*sqrt($a);} else {return false;}';
$f2 "return \"min(b^2+a, a^2,b) = \".min(\$a*\$a+\$b,\$b*\$b+\$a);";
$f3 'if ($a > 0 && $b != 0) {return "ln(a)/b = ".log($a)/$b; } else { return false; }';
$farr = array(
    
create_function('$x,$y''return "some trig: ".(sin($x) + $x*cos($y));'),
    
create_function('$x,$y''return "a hypotenuse: ".sqrt($x*$x + $y*$y);'),
    
create_function('$a,$b'$f1),
    
create_function('$a,$b'$f2),
    
create_function('$a,$b'$f3)
    );

echo 
"\nUsing the first array of anonymous functions\n";
echo 
"parameters: 2.3445, M_PI\n";
process(2.3445M_PI$farr);

// now make a bunch of string processing functions
$garr = array(
    
create_function('$b,$a''if (strncmp($a, $b, 3) == 0) return "** \"$a\" '.
    
'and \"$b\"\n** Look the same to me! (looking at the first 3 chars)";'),
    
create_function('$a,$b''; return "CRCs: " . crc32($a) . " , ".crc32(b);'),
    
create_function('$a,$b''; return "similar(a,b) = " . similar_text($a, $b, &$p) . "($p%)";')
    );
echo 
"\nUsing the second array of anonymous functions\n";
process("Twas brilling and the slithy toves""Twas the night"$garr);
?>

når du udfører koden herover, vil resultatet blive:

Using the first array of anonymous functions
parameters: 2.3445, M_PI
some trig: -1.6291725057799
a hypotenuse: 3.9199852871011
b*a^2 = 4.8103313314525
min(b^2+a, a^2,b) = 8.6382729035898
ln(a/b) = 0.27122299212594

Using the second array of anonymous functions
** "Twas the night" and "Twas brilling and the slithy toves"
** Look the same to me! (looking at the first 3 chars)
CRCs: -725381282 , 1908338681
similar(a,b) = 11(45.833333333333%)

Men det sted hvor lambda-style (anonym) funktion bliver mest brugt, er ved fremstilling af en callback funktion. F.eks. til brug ved array_walk() eller usort()

Example#3 Brug af en anonym funktion som en callback funktion

<?php
$av 
= array("the ""a ""that ""this ");
array_walk($avcreate_function('&$v,$k''$v = $v . "mango";'));
print_r($av); 
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
 [0] => the mango
 [1] => a mango
 [2] => that mango
 [3] => this mango
)

et array med strenge sorteret i længen startende fra den korteste

<?php

$sv 
= array("small""larger""a big string""it is a string thing");
print_r($sv);

?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
 [0] => small
 [1] => larger
 [2] => a big string
 [3] => it is a string thing
)

sorterer det med den længste streng først

<?php

usort
($svcreate_function('$a,$b','return strlen($b) - strlen($a);'));
print_r($sv);

?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Array
(
 [0] => it is a string thing
 [1] => a big string
 [2] => larger
 [3] => small
)