Forum und email

fdf_add_template

(PHP 4, PHP 5)

fdf_add_template — Adds a template into the FDF document

Beskrivelse

bool fdf_add_template ( resource $fdf_document , int $newpage , string $filename , string $template , int $rename )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.