Forum und email

fdf_close

(PHP 4, PHP 5)

fdf_close — Close an FDF document

Beskrivelse

void fdf_close ( resource $fdf_document )

Closes the FDF document.

Parameterliste

fdf_document

The FDF document handle, returned by fdf_create(), fdf_open() or fdf_open_string().

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.

Se også