Forum und email

filepro_retrieve

(PHP 4, PHP 5 <= 5.1.6)

filepro_retrieve — Retrieves data from a filePro database

Beskrivelse

string filepro_retrieve ( int $row_number , int $field_number )

Returns the data from the specified location in the database.

Note: Når safe mode er aktiveret, checker PHP om filerne eller bibliotekerne som du er ved at benytte, har det samme UID (owner) som scriptet der bliver eksekveret.

Parameterliste

row_number

The row number. Must be between zero and the total number of rows minus one (0..filepro_rowcount() - 1)

field_number

The field number. Accepts values between zero and the total number of fields minus one (0..filepro_fieldcount() - 1)

Returneringsværdier

Returns the specified data, or FALSE on errors.