Forum und email

filepro_rowcount

(PHP 4, PHP 5 <= 5.1.6)

filepro_rowcount — Find out how many rows are in a filePro database

Beskrivelse

int filepro_rowcount ( void )

Returns the number of rows in the opened filePro database.

Note: Når safe mode er aktiveret, checker PHP om filerne eller bibliotekerne som du er ved at benytte, har det samme UID (owner) som scriptet der bliver eksekveret.

Returneringsværdier

Returns the number of rows in the opened filePro database, or FALSE on errors.

Se også